Hysch-Hysch i dispenslotteriet

Den så kallade Arbetstidsnämnden som ska besluta om dispenser för exempelvis ambulanssjukvården och räddningstjänsten får till och med  DDR-logiken att blekna. Nämndens arbetssätt är hermetiskt och rättsosäkert.

Nämnden kom till för att hantera frågor om dispens från nya kollektivavtal inom regioner och kommuner. I grunden handlar det om tolkningar som Sveriges kommuner och regioner (SKR) och deras förhandlingsorganisation Sobona och ett antal fackförbund gjort av EU:s arbetstidsdirektiv. Följden med sönderslagna scheman och avställda ambulanser och inställda utbildningar talar sitt tydliga språk.

Nåväl, den där arbetstidsnämnden är sammansatt av personer från SKR/- Sobona och ett antal fackförbund. Nämnden har en ordförande med bakgrund från Medlingsinstitutet.

Majoriteten av ambulans- och räddningstjänsterna som har sökt dispens från de nya arbetstidsreglerna som formuleras i kollektivavtalet väntar på svar.

Det handlar i majoriteten av fallen om välmotiverade ansökningar där aspekter på patientsäkerhet, beredskap och arbetsmiljö lyfts fram. Konsekvenserna av nya kollektivavtal är uppenbara och har lett till en oreda utan dessa like.

Vilka personer som representerar de olika organisationerna i Arbetstidsnämnden är hemligt. Likaså hålls hela beslutsprocessen hemlig. Beslutet går inte att överklaga och några motiveringar till nämndens beslut står inte att finna.

Tänk er en svensk domstol som arbetade på detta rakt igenom rättsvidriga sätt. Där förhandlingar hålls bakom lyckta dörrar av en hemlig liten grupp. Där ärenden inte går att överklaga. Där motivering till beslut anses överflödigt.

Den nysammansatta nämnden bestående av hemliga representanter synes sakna erfarenhet och kunskap av såväl ambulanssjukvård och räddningstjänst. Allt tyder på att allt är frukten av en skrämmande gåpåaranda, där några personer och organisationer sätter sig över andra och intar ett tolkningsföreträde.

I civilrättsliga sammanhang hade detta arbetssätt tolkats som både rättsvidrigt, inhumant och verklighetsfrånvänt.

När jag granskade formerna för nämndens  sammansättning, så trodde jag först att det var en fars, saga eller en snurrig sägen – i bästa fall ett tragikomiskt skämt. När jag talar med folk med insyn i SKR så inser jag att det som sker har spökhistoriens karaktär på många sätt. Lite som Skönheten och odjuret eller Törnrosa. 

Jag gör inga anspråk på att en nyinstiftad nämnd ska vara hundraprocentigt korrekt och felfri från första början, men att inleda arbetet med att antingen bevilja eller neka dispenser i dunkelt hemlighetsmakeri är så lågt att det måste få ett stopp. Det vare sig bra för rikets beredskap eller för blåljuspersonalens arbetsmiljö. 

Det nya kollektivavtalet med denna vantolkning av EU-direktivet kring arbetstider borde sägas upp ögonaböj.

ANNONSER