Ändrad driftsform för Ambulansdistrikt 2 i Region Skåne


Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag, blev att Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bedriva ambulanssjukvård i distrikt 2 i egen regi, från 2020-02-01.

Distrikt två

Distrikt 2 omfattar kommunerna Lund, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Landskrona, Svalöv, Kävlinge, Sjöbo, Höör, Hörby, Eslöv och Ystad.

Läs hela Protokollet här:


 

ANNONSER