Svenskt Ambulansflyg = AOC


Transportstyrelsen har beviljat Svenskt Ambulansflyg operativt flygtillstånd (AOC). Beskedet mottogs den 28 oktober och gäller omedelbart.

Fredrik Lambeck, Accountable Manager, Svenskt Ambulansflyg har personligen tagit emot beskedet på Transportstyrelsens kontor i Stockholm Kista.
– Det är en stor dag och vi kan med stolthet säga att vi uppnått de krav som ställs på en operativ flygverksamhet, säger Fredrik Lambeck.

Prövas i alla delar
Operativt flygtillstånd AOC innebär att Svenskt Ambulansflyg har tillstånd att bedriva kommersiell luftfart. I ansökningsprocessen prövas allt från ekonomisk kapacitet, verksamhetens operativa förmåga till säkerhetsarbete. Den 18e och 19e oktober genomförde Transportstyrelsen sin tillträdeskontroll, vilket är ett av de avslutande momenten i godkännande-processen.
– Jag är oerhört stolt över medarbetarnas kompetens och hängivna arbete med tillståndsansökan. Inte någon gång har jag tvekat om att vi skulle ha flygtillståndet på plats till den första november, säger Anders Sylvan, förbundsdirektör.

Kompetent arbetsgrupp
Ansökningsprocessen inleddes hösten 2020 med ett avbrott under våren vid byte av förbundsdirektör och Accountable Manager.
– Jag klev på uppdraget i maj och därefter har vi arbetat för ett komplett manualverk. Till min hjälp har jag haft en mycket kompetent arbetsgrupp, konstaterar Fredrik Lambeck, Accountable Manager.
Enligt ursprungsplanen skulle flygtillståndet varit klart i början av oktober. Men ett par veckors försening har inte påverkat möjligheten till operativ driftstart den första november. Verksamheten har kunnat genomföra planerade träningsflygningar under regelverket för icke-kommersiell flygverksamhet.

Källa: mariann.holmberg@svenskt-ambulansflyg.se


 

ANNONSER