Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Category: Ansvarsärenden

Lex Maria-anmälan med anledning av utebliven ambulanstransport

Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Den händelse som ligger till grund för anmälan gäller en äldre kvinna i norra länsdelen som efter bedömning av ambulanspersonal fick stanna kvar i hemmet istället för att transporteras in till sjukhuset med ambulans.

Read More »

Läkemedel förväxlades vid akutinsats

Vid den aktuella händelsen förväxlades två läkemedel vid ett återupplivningsförsök av en kvinna med hjärtstillestånd. Förväxlingen av läkemedlen bedöms dock inte ha påverkat den tragiska utgången.

Read More »