Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Category: Ansvarsärenden

Polis varnad av ansvarsnämnden

En polischef i Borås varnas av rikspolisstyrelsens ansvarsnämnd för att han själv beslutade avsluta ett ärende som gällde andra poliser istället för att överlämna det till internutredningen.

Read More »

Ambulansbrist fördröjde hjärtintensivvård

Den medelålders mannen insjuknade akut med bröstsmärtor och andfåddhet som ökade i styrka. Eftersom han inte tidigare haft hjärt-kärlbesvär väntade han med att söka hjälp i hopp om att det hela skulle gå över.

Read More »

Bristande dokumentation av vitalparametrar i ambulansjournal

Division Operation i Landstinget Gävleborg har lämnat in en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. I det aktuella fallet ringde hemtjänsten efter ambulans till en äldre man som mått dåligt under natten. Efter samråd med medicinkliniken i Hudiksvall kom man överens om att mannen kunde vara i kvar i hemmet med extra tillsyn från hemtjänsten och primärvården. Vid dagens tredje besök hade mannen avlidit.

Read More »

Onödig risk vid ambulanstransport

Norrbottens läns landsting har gjort en Lex Maria-anmälan angående en helikoptertransport där en 44-årig man kan ha utsatts för onödig risk i valet av sjukhus som han transporterades till.

Read More »

Lång handläggning av misstänkt stroke

Den äldre mannen led av högt blodtryck men var i övrigt frisk. När han insjuknade med yrsel, dålig balans, sluddrigt tal och illamående larmades ambulans. Han bedömdes som orienterad till tid och rum, med förhöjt blodtryck men utan neurologiska bortfall.

Read More »

Fel behandling vid hjärtinfarkt

Den åldrige mannen insjuknade med bröstsmärtor och sökte vård på sin hälsocentral. EKG-undersökningen tydde på hjärtinfarkt och han skickades akut med ambulans till länsdelssjukhus för vård.

Read More »