Byte av ambulanspersonal under pågående larm

En ambulans på väg tillbaka till enhetens hemmastation efter avslutat uppdrag får ett Prio 1-larm. När man lägger ut rutten med hjälp av GPS föreslås en väg förbi hemmastationen. Den föreslagna rutten är dock troligen inte den snabbaste till den larmande adressen. Ambulanspersonalen som skulle ha avslutat sitt arbetspass cirka nio minuter tidigare väljer att kontakta pågående ambulanspersonal och man gör ett byte (uppskattningsvis fördröjning med 50-90 sekunder) under pågående uppdrag. När ambulansen några minuter senare kommer fram, visar det sig att det är en okontaktbar patient som visserligen andas men med tveksam hjärtfunktion. Personalen bedömer att patienten har ”hjärtstopp” och återupplivning påbörjas. Försöken pågår under transporten in till sjukhuset men är resultatlösa och patienten avlider.

För mer information kontakta: Chefläkare Christer Andersson, tel 010 – 103 35 44

Fotot har ingen anknytning till artikeltexten.

ANNONSER