Patient avled efter förflyttning mellan sjukhus i Halland

Den multisjuka patienten skulle transporteras från Halmstad till Varberg för fortsatt intensivvård. Specialutbildad intensivvårdspersonal skötte vården av patienten under ambulanstransporten.

Hjärtstillestånd hävdes Under ambulanstransporten uppstod problem med patientens lungdränage och patienten drabbades av hjärtstillestånd. Den medföljande vårdpersonalen vidtog snabbt adekvata åtgärder och fick igång patientens hjärtfunktion.

Väl framme i Varberg vårdades patienten fortsatt på intensivvårdsavdelning, men avled trots detta senare samma dygn.

Välkomnar extern granskning – Vår interna händelseanalys visar på att det finns förbättringsmöjligheter för transportrutiner såväl som kommunikation och medicinska åtgärder under ambulanstransport. Det vill vi nu att Socialstyrelsen ska granska, säger Birgitta Lagerqvist, chefläkare vid Hallands sjukhus.

Syftet med rapportering enligt Lex Maria är att garantera en säker vård av god kvalitet. Socialstyrelsens analys av olika händelser syftar till att stärka kvaliteten i sjukvården, bland annat genom nya riktlinjer.

Mer information: Birgitta Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus, vx 035-13 10 00

ANNONSER