Bristande dokumentation av vitalparametrar i ambulansjournal

 Vi beklagar den tragiska utgången. På grund av bristfällig dokumentation och svårigheter att bedöma kommunikationen mellan de olika parterna är det svårt att avgöra om det var rätt att lämna mannen kvar i hemmet. Därför är det bra att Socialstyrelsen nu får göra en bedömning, säger Sven-Erik Keisu, chefläkare Division Operation.

Efter händelsen har Division Operation infört Retts triagesystem (Rapid Emergency Triage and Treatment System), som är ett system för att bedöma vårdbehov i akuta situationer. Personalen har fått utbildning i dokumentation och om hur viktigt det är den sköts. Socialstyrelsen får avgöra om dessa åtgärder är tillräckliga.

Utdrag ur händelsebeskrivningen
Multisjuk man i 70 årsåldern från Hälsingland med bl.a. insulinbehandlad diabetes och hjärtsjukdom i anamnesen. Ambulans larmas av hemtjänst vid ett besök hos patienten kl 0915, då patienten haft kräkningar och diarré under natten. Ambulanspersonal ankom kl 0957, bedömerpatientens status och vitalparametrar, kontaktar därefter tjänstgörande medicinläkare och beslutar i samråd med denne att patienten kan vara kvar i hemmet med extra tillsyn från hemtjänst och Primärvård. Primärvården skulle också se över insulinordinationen. Hemtjänsten ser till patienten kl 1300 och patienten har då fortfarande ont i magen och känner sig yr. Patienten får mer dryck. Vid hemtjänstens tredje besök kl 1505 hittas patienten avliden i sin säng. Primärvården konstaterade senare dödsfallet.

Pga bristande dokumentation av vitalparametrar i ambulansjournal samt avsaknad av journalanteckning från medicinjournal kan man inte bedöma vilka differentialdiagnoser som diskuterats. Det går därför inte att avgöra riktigheten i beslutet att lämna patienten i hemmet.

Då händelsen omfattar flera verksamhetsområden har en övergripande händelseanalys utförts för att klargöra ansvar för kommunikation och dokumentation.

Sedan händelsen har man har infört Retts triagesystem (Rapid Emergency Triage and Treatment System), RLS (Regionalt Ledarstöd) planeras diskuteras hösten 2012, samt givit utbildning till personalen avseende dokumentation och vikten av densamma. Socialstyrelsen får nu göra en bedömning av händelseförloppet och avgöra om dessa åtgärder är tillräckliga.

ANNONSER