Ambulansbrist fördröjde hjärtintensivvård

Till slut söker mannen på akutmottagning, där läkare konstaterar en akut pågående hjärtinfarkt. Eftersom han behöver opereras beslutar man att skicka honom till regionsjukhus. Då ambulansen inte är tillgänglig vårdas han under väntetiden på intensivvårdsavdelning. Först efter två timmar körs han vidare till specialistvård.

Mannens tillstånd försämras och kräver en tids hjärtintensivvård innan man kan göra en kranskärlsröntgen. Man gör också en så kallad ballongvidgning och sätter in en aortaballongpump. Eftersom mannen har en uttalad hjärtsvikt flyttas han till annan specialistklinik i avsikt att sätta in en hjärtpump inför en planerad hjärttransplantation.

Att patienten väntade med att söka vård ledde till att insatserna gjordes sent, men också den långa väntan på transport kan ha påverkat utvecklingen. Mot den bakgrunden arbetar landstinget med att ta fram åtgärder för att förhindra upprepning. Ärendet anmäls till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ulf Oscarson, Västerbottens läns landsting, telefon 0910-77 15 13 eller 070-348 15 13.

ANNONSER