Skräddarsydd utbildning till ambulanssjukvårdare – Populär


Vuxenutbildning Skövde kommun anordnar yrkeshögskoleutbildning (YH) till ambulanssjukvårdare. Utbildningen är en ettårig eftergymnasial vidareutbildning – på heltid – för den som är undersköterska med minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Den 30:e maj var det avslutning för 24 elever som gått den första utbildningen. Till nästa utbildning som börjar i augusti är det 165 sökande till 27 platser.

På yrkeshögskoleutbildningen varvas teori med praktik. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd ute på ambulansstationerna.
Studenten får under professionell handledning vidareutveckla sina teoretiska kunskaper från skolan, i en verklig ambulansmiljö.
Under LIA skapas värdefulla kontakter som mycket väl kan leda fram till en anställning direkt efter utbildningen.

Skräddarsydd utbildning

För att säkerställa att utbildningen ger rätt kompetens är den skräddarsydd i samarbete med ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen.
Framledes kommer även Landstinget Värmland och Region Jönköping att ingå i ledningsgruppen.
– Detta är den stora grejen med den här ambulanssjukvårdarutbildningen. Verksamheterna har beställt utbildningen och utformat den enligt egna önskemål, säger Fredrik Strand, utbildningsledare och yrkeslärare.
Eleverna kommer främst från Västra Götalandsregionen men även från Småland.

Ökad efterfrågan

Efterfrågan på ambulanssjukvårdare ökar i Västra Götalandsregionen, i Region Skåne och inom Stockholms läns landsting.
Ambulanssjukvårdare är en efterfrågad resurs i bland annat dessa regioner och landsting.
Heltidsutbildningen pågår under två terminer, är CSN-berättigad och ger yrkeshögskoleexamen och 200 yrkeshögskolepoäng enligt följande poängfördelning: Arbetsmiljö och ergonomi (10), Examensarbete (20), Kommunikation och samband (15), Dokumentation och journalhantering (5), Akutsjukvård (25), Fordonskunskap och körteknik (30), Prehospital akutsjukvård (35), Lärande i arbete – LIA 1 (20) och Lärande i arbete – LIA 2 (40).
Fredrik Strand berättar att alla elever är undersköterskor i grunden, med minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Att det är en nygammal utbildning, som legat nere i tio år innan den återupptogs förra året. Då för 10 år sedan var utbildningen till ambulanssjukvårdare i Skövde 20 veckor. Nu ställs det helt andra krav.
Dagens utbildning bedrivs i mycket nära samarbete med ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen och Skaraborgs sjukhus.
Eleverna har sina teorilektioner på Vuxenutbildningen i Skövde och sina praktiska lektioner ute hos ambulanssjukvården runtom i regionen.
Många av eleverna har fått vikariat, sommarjobb och en del har blivit tillsvidareanställda. Det är ont om vidareutbildad personal inom hela vårdsektorn.

70 – 30 Målsättning

Västra Götalandsregionen har som mål att förhållandet mellan yrkesgrupperna ska vara ungefär 70 procent sjuksköterskor och 30 procent ambulanssjukvårdare.
– Nästa utbildning drar igår redan i augusti månad. Vi har 165 sökande till 27 platser, berättar Fredrik Strand stolt. ■

Text: Sven Åsheden Foto: Per Amandusson


 

ANNONSER