Byggd för att klara det mesta


Här finns det plats för både stora (MAX) och små (mini). Specialambulansen klarar såväl patienter som väger upp till 330 kilo som nyfödda kuvösbarn. Bakom ambulansens ganska diskreta framtoning döljer sig mängder av finesser för att kunna ge god och lika vård till patienter med kraftig övervikt.

Antalet överviktiga patienter ökar i hela västvärlden. Och den pre-hospitala och hospitala sjukvården konfronteras allt oftare med utmaningar, som att behandla, flytta, lyfta och transportera dessa kraftigt överviktiga patienter till rätt vårdnivå. Något som ställer nya och höga krav på utrustning, förståelse och kunskap om komplexiteten kring överviktsproblematiken. När denna patientgrupp får behov av ambulanstransport till sjukhus uppstår vanligtvis svårigheter.

Först i Sverige
I Region Skåne har ett avancerat räddningsteam från Höganäs och lokal räddningstjänst (IVPA) varit och är behjälpliga vid specifika uppdrag med överviktiga patienter. En vanlig ambulanstyp kan i regel hantera en patient som väger upp till 180-200 kg. Väger patienten mer krävs andra lösningar. Nyligen togs en specialambulans benämnd miniMAX i drift av Samariten Ambulans AB i Lund.

Lucas Johansson, med fysisk placering i Lund, leder ett vältrimmat specialteam på 10 personer. Under två års tid har Lucas Johansson och hans team fokuserat på att bli superspecialister i att hantera denna patientkategori. Utrustning och specialsängar för patienter med vikt upp till 340 kg finns idag på samtliga sjukhus i Region Skåne. Lundateamets ständiga målsättning är att göra transporten av kraftigt överviktiga patienter säkrare och smidigare, såväl för patient som för personal.

– Vi har från grunden analyserat svårigheterna och förbättrat alla delar i vårdkedjan. Det handlar om allt från avancerade medicinska bedömningar, medicinteknisk utrustning, förflyttningsteknik, ergonomi till ett nytt unikt specialfordon, säger Lucas och tillägger:

– Med vår eldrivna INX-bår, den första i skarp drift i Sverige, behöver vi inte lyfta överhuvudtaget. Båren manövreras enkelt med tummen och laddas genom ett integrerat laddningssystem i sjukhyttens golv.
– Båren har en lastkapacitet på 318 kg. Vi uppnår maximal flexibilitet när båren behöver höjas, sänkas och när patienten ska lastas och lossas.

Specialambulansen har ett regionalt uppdrag att hantera två olika typer av specialtransporter. Dels mycket överviktiga patienter > 200 kg som ordinarie ambulanser inte kan hantera. Dels kuvös-barn som behöver transport till den mycket specialiserade neonatalvården i Lund. Små barn som i början av livet behöver hjälp på grund av någon sjukdom eller komplikation. Fordonet kan även användas som reserv för IVA bilen.

– Arbetsmiljön måste kunna anpassas till uppdragets art på några minuter, berättar Lucas.
– Skånes universitetssjukhus har neonatalavtal med Island. Dessa barn kommer till Kastrups flygplats med ambulansflyg. Vi ombesörjer sedan transporten från Kastrup till Lund, berättar Lucas och tillägger;
– Vår miniMAX är anpassad för att klara sex olika kuvöstyper. Och det finns säkra sittplatser både för anhöriga och för medföljande läkare och sjuksköterska. ■

Text och foto: Sven Åsheden


 

ANNONSER