SSG Ambulans i Sverige AB får avslag av Förvaltningsrätten


Den 29/3 2018 avslog Förvaltningsrätten i Stockholm SSG:s överprövning av Stockholms läns landstings upphandling avseende Vägburen ambulanssjukvårdstjänst.

Domskälen bygger i stora drag på att konsoliderad omsättning inte skall anses som den omsättning som efterfrågades i anbudet och att SSG:s ena driftbolag som också åberopats som kapacitet, inte skall räknas med då SSG främst avsåg att använda detta bolag som teknisk garant och inte som ekonomisk garant.

SSG anser att domskälen är så otydliga att företaget kommer att ansöka om prövningstillstånd hos Kammarrätten i Stockholm.

Läs hela domen här

Källa: SSG Ambulans i Sverige AB


 

ANNONSER