20 aspiranter rekryteras med utbildningsstart i augusti 2017


Är du intresserad av att arbeta i grupp tillsammans med dina arbetskamrater under flera dygn. Är du en trygg person som bevarar lugnet även i krissituationer och vill göra en insats för hållbar havsmiljö och ökad säkerhet till sjöss. Då kanske yrket som kustbevakare passar dig.

Som kustbevakare måste du kunna behärska pressade och svåra situationer, samtidigt som du måste kunna finna tillfredsställelse i vardagliga rutiner under patruller till sjöss, på land eller i luften. Att vara lyhörd och visa engagemang och initiativförmåga är viktigt.

Att arbeta som kustbevakare är ett beredskapsjobb. Det innebär att intensiva arbetspass varvas med perioder då det ibland inte händer så mycket.

Som kustbevakare kan du specialisera dig inom ett visst område, till exempel fiskeri, sjötrafik eller gränsfrågor. Eller varför inte gå vidare till att bli befälhavare, styrman, maskinist, räddningsdykare, pilot eller systemoperatör?

Kustbevakningens grundutbildning omfattar två terminer teori i Karlskrona. Efter teorin genomförs en termin sjöpraktik ute i Kustbevakningens verksamhet. Grundutbildningen innehåller även befälskurserna: maskin- alternativt fartygsbefälskurs klass VII som en termin beroende på vilken befälskurs du saknar. Grundutbildningen kommer även att ge praktisk kompetens inom sjömanskap.

Läs mer i Rekryteringsbroschyren

Foto: Valdemar Lindekrantz


 

ANNONSER