Ny utbildning till ambulanssjukvårdare i Stockholm


Kompetensnivån för ambulanssjukvård inom Stockholms läns landsting finns att läsa i kravspecifikation för Vägburen ambulanssjukvårdstjänst 3.3.1 Ambulansteamet inom ambulanssjukvården ska bestå av en specialistsjuksköterska och lägst en ambulanssjukvårdare. Sedan några år råder det en stor brist på båda yrkeskategorierna. Ambulanssjukvården har expanderat under nuvarande avtal vilket också bidragit till bristsituationen.

Ambulansvårdgivarna AISAB, Samariten Ambulans och Falck Ambulans är mycket bekymrade över att kompetensförsörjningen inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Detta kan leda till okontrollerade produktionsbortfall, försämrad tillgänglighet och längre väntetider för patienter att få ambulans.

Kompetensförsörjningen av ambulanssjukvårdare har tidigare skett genom att Yrkeshögskolan (YA) finansierat ambulanssjukvårdar-utbildning i Stockholm och Göteborg. Finansieringen gällde i två år. Utbildningsföretaget MedLearn genomförde utbildningen tillsammans med ambulansvårdgivarna AISAB, Samariten Ambulans och Falck Ambulans.  En ny ansökan till YH avslogs vilket innebar att det inte startades någon ambulanssjukvårdar-utbildning hösten 2016.

För att lösa kompetensbristen på ambulanssjukvårdare måste ambulansvårdgivarna idag rekrytera grundutbildade sjuksköterskor. Det råder stor brist på sjuksköterskor i såväl Stockholms län som nationellt. Rekrytering av grundutbildade sjuksköterskor påverkar också sjuksköterskebristen som finns inom övrig hälso- och sjukvården.

I den analys som vårdgivarna har gjort inför sommaren 2017 har tillgången till rätt kompetens försämrats. För att minska bristen på ambulanssjukvårdare och klara bemanning och drift av verksamheten genomför ambulansvårdgivarna en ambulanssjukvårdar-utbildning i egen regi. Med egen regi menas att utbildningen genomförs gemensamt av AISAB, Falck och Samariten. Utbildningen är ca fyra månader. Studieplanen utgår från påbyggnadsutbildningen och sammanvävs med introduktionsutbildningen.

Utbildningsstart: 6 februari 2017

Text och foto: Sven Åsheden  Källa: AISAB, Samariten Ambulans och Falck Ambulans

Utbildningsplan.

Kursplan


 

ANNONSER