Arbetsmiljö

Uppföljning av jourbeslutet inom ambulansen i Gävleborg

Under torsdagen (läs; 1/12) har representanter för ambulanssjukvården tillsammans med representanter från Kommunal och Vårdförbundet följt upp den riskanalys som gjordes i samband med att beslut togs att införa jour i ambulansverksamheten. – Det har varit en bra dialog med mycket samsyn, säger Peter Sund, verksamhetschef i ambulanssjukvården.