Driv vården utifrån vetenskap och erfarenhet – inte ryggdunkande


Noterar bland dagens insändare att ett förvånansvärt stort antal verksamhetschefer i Region Gävleborg plötsligt blivit insatta i ambulanssjukvård. Det är förvånande att dessa chefer som inte ens är del av ambulanssjukvården önskar debattera frågan offentligt, särskilt med tanke på hur långt från ambulanssjukvården många av deras verksamhetsområden ligger. Kanske har de alla ändå en unik kompetens kring ambulanssjukvård som vi inte känner till? Det är då behjärtansvärt att de vill delge allmänheten denna kunskap (?), men som skattebetalare önskar jag – apropå besparingar – att var och en av regionens chefer ägnar sig åt den verksamhet de är satta att styra, inte någon annans.

I förhållande till redan känd information, bland annat från den insändare som ambulanssjukvårdens verksamhetschef Jörgen Tranevik och divisionschef Helena Björkman publicerade, framförs vad jag kan se endast två nyheter. Den ena är att dessa 23 chefer stödjer jourförslaget. Kanske uppskattar någon läsare lagandan bland regionens chefer, men ryggdunkarfasoner har ju inget att göra med förslagets faktiska kvalitet! Den andra är att liknande processer drivs ”på många andra håll i landet”? Jag är ödmjuk inför att så kanske är fallet, men berätta då gärna var? Klart är i alla fall att Värmland, Dalarna och Östergötland är exempel på landsting som de senaste åren gått i rakt motsatt riktning och avskaffat jourtjänstgöring inom ambulanssjukvården – de senare har också offentligt angett kvalitet som skäl bakom beslutet.

Nej, i skattebetalarnas intresse torde ligga att vården bedrivs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet – inte ryggdunkande. Personalen har inför ledningen framfört oro kring att patientsäkerheten skulle hotas av jourförslaget. Själv har jag försett ledningen med ett antal aktuella vetenskapliga studier som stödjer den hypotesen. Ändå hävdar man träget, utan vidare förklaring och utan att någon riskanalys kring patientsäkerheten har genomförts, att så inte är fallet. Man slår sig för bröstet och meddelar att man följer lagar och avtal, något som i de flesta andra sammanhang i samhället är en självklarhet snarare än en bedrift. Här uppenbarar sig en förträfflig chans för Jörgen, Helena och övriga 23 chefer att föregå med gott exempel.

Patientsäkerhetslagen (2010:659) 6 kap §1 inleds med: ”Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”, vilket för oss som bemannar länets ambulanser är en självklarhet. Det torde därför även vara en självklarhet att ledningen nu tar chansen att här på insändarplats, där man inte minst genom de 23 chefernas inlägg valt att ta debatten, slopar ryggdunkandet och i stället presenterar sin bevisföring, baserat på vetenskaplig evidens, på att ni har rätt; patientsäkerheten är inte hotad. Ingen vore nog gladare än vi i personalen att ta del av dessa fakta.

Rasmus Bjerén, Specialistsjuksköterska Ambulanssjukvård

Källa: Arbetarbladet


 

ANNONSER