Falck fortsätter att driva ambulanssjukvård i Östergötland


 

Falck har fått förnyat förtroende för att driva ambulanssjukvård i Region Östergötland område Väst. I det nya avtalet, som startar idag, fokuserar man bland annat tydligt på miljö, förbättrade utbildningsmöjligheter för personalen och forskning.

Falck driver sedan tidigare ambulanssjukvård i en av Region Östergötlands områden: Väst, som omfattar Linköping, Kisa, Åtvidaberg, Motala och Mjölby – Ödeshög. Idag inleds det nya avtalet som sträcker sig till 2021. När detta avtal startas inleds också en rad förbättringar, för både medarbetare och patienter som har behov av ambulanssjukvården. Bland annat blir det ett ännu tydligare fokus på miljön, mer utbildning till personalen och dessutom tillförs en lättvårdsambulans i verksamheten.

– Lättvårdsambulans är en resurs som framförallt är till för överflyttning mellan vårdenheter av läkarbedömda patienter som då inte behöver åka ambulans. En sådan resurs leder till ökad tillgänglighet av ambulanser, säger Martin Lindfors, biträdande verksamhetschef för Falck ambulans i Östergötland.

I och med det nya avtalet tas också jouren bort helt och hållet från arbetspassen. Det gör att medarbetarnas tid på arbetet per vecka minskas till 38,25 timmar.

Kravet på tillgänglighet i avtalet är att 75 procent av alla prio 1 uppdrag i området ska nås inom 10 minuter. Dessutom ska 80 procent av alla prio 1 uppdrag i varje enskild kommun nås inom 20 minuter. För att säkerställa ett gott kvalitetsarbete kommer flera nya medicinska kvalitetsindikatorer implementeras. Dessa kvalitetsindikatorer kommer bland annat att följas via systematisk journalgranskning.

Ett tydligt miljötänk är viktigt för Falck i alla verksamheter. I samband med det nya avtalet i Östergötland införs Falck Fordonssytem i alla bilar vilket innebär att man kan följa upp körbeteenden och miljöpåverkan. Det ger möjlighet att följa upp verksamheten och se hur vi kan bli ännu bättre på att ta hand om miljön och skapa säkerhet i verksamheten. Dessutom finns ett mål uppsatt att vid avtalets slut ska hälften av fordonen drivas av fönyelsebart bränsle.

– Vi har ett stort ansvar för miljön i vår verksamhet och jobbar hårt för att minska påverkan på miljön. Både Falck och Region Österötland är måna om att vi följer upp och hela tiden jobbar mot en mindre miljöpåverkan. Det är naturligt för oss och det är bra att man i detta avtal lagt ett extra fokus på det. I Falck Fordonssystem kan vi följa upp både körsätt och bränsleförbrukning som påverkar miljön, för att se vad vi kan förbättra, säger Martin Lindfors.

I Östergötland ansvarar Falck sedan tidigare för den Svenska Nationella Högisoleringsambulansen som är en resurs för att transportera personer som har utsatts för mycket smittsamma sjukdomar med allvarliga symtom och med stor dödlighet. I det nya avtalet fortsätter Falck att ansvara för denna resurs som även kommer att användas som en av två intensivvårdsambulanser som finns i avtalet.

För mer information, kontakta: Lotta Smith, Kommunikationsansvarig Falck: 073-3730112
Martin Lindfors, Biträdande Verksamhetschef Falck Östergötland: 073-3732910


 

ANNONSER