Färdighet, förmåga och kunskap krävs för ett ledningsuppdrag


Ambulanspersonal har mycket varierande arbetsuppgifter. Det går aldrig att förutsäga hur ett arbetspass kommer att se ut.
En allvarlig händelse, som definitionsmässigt ersatt benämningarna katastrof och stor olycka, kan inträffa när som helst och utan förvarning. Vid denna typ av händelse ska sjukvårdens resurser organiseras, ledas och användas enligt konceptet prehospital sjukvårdsledning (PS). Vilket i praktiken innebär att besättningen i första anländande ambulans går in i ledningsrollerna Sjukvårdsledare (SL) och Medicinskt ansvarig (MA).
Sjukvårdsledaren blir ambulanssjukvårdens och sjukvårdens formella chef och ”skyddsombud” under en insats och den person som ska skapa förutsättningar för att arbetet fungerar effektivt, säkert och på ett logistiskt bra sätt.
Upplägget innebär, att även en något oerfaren ur en ambulansbesättning, kan få ett mycket stort initialt ledningsansvar.Rollerna kan tas över av andra mer erfarna kollegor om personalen som är först på plats känner sig obekväm med uppgiften. Alternativt att stötta och hjälpa varandra.

Saknar förutbestämda ledare
Ambulanssjukvård runtom i Sverige har vanligtvis inga förutbestämda ledare utan löser ledningsfrågan genom PS-konceptet.
En påbyggnadsutbildning PS-Plus för speciellt utvald personal som kan ta över ledningsrollen sjukvårdsledare eller medicinskt ansvarig är på gång.
Polisens yttre befäl larmas alltid ut vid händelser som kräver en särskild ledning på skadeplats. En polis med flera års yrkeserfarenhet, som är särskilt ledningsutbildad och van att vara i ledande befattning. Räddningstjänsten kommer ut i samövade arbetslag med särskilt utbildade ledare.
Polisens och räddningstjänstens organisationer har klara regler och rutiner för hur ett ledningsansvar ska lämnas över.

Samövning är viktigt
Tvekan får aldrig råda om vem som har ledningsansvaret i organisationen vid en allvarlig händelse.
För att bemästra ett ledningsuppdrag krävs utbildning, övning, träning och erfarenhet från den egna verksamheten.
Bubblan och tron om, att det här kan inte hända mig, kan snabbt spricka.■

Text: Sven Åsheden  Foto: Trafikverket

ANNONSER