HLR under åren 2016-2021

Hur genomförs revideringar av guidelines ?
– Var femte år bjuder International Liasion Comitte on Resuscitation – ILCOR in till vetenskaplig kongress. ILCOR är ett globalt övergripande HLR-råd som samlar övriga kontinentala HLR-organisationer. European Resuscitation Council (ERC) är vår och Europas paraplyorganisation. Årets kongress hölls i Dallas, USA den 2-5 februari. Mer än 400 frågeställningar om HLR presenterades och den vetenskap som stödde rekommendationerna granskades.

Vilket syfte har ILCOR konferensen?
– Huvudsyftet med konferensen är att utvärdera om internationell forskning har bidragit till ny kunskap på ett sådant sätt att de globala riktlinjerna i HLR behöver revideras. Under några veckor efter konferensen ges även allmänhet och proffesionen möjlighet att via ILCOR:s hemsida kommentera de vetenskapliga underlag och de preliminära förslag till rekommendationer som lagts.

Vad händer sen?
– Nu under våren gör ILCOR en sammanställning och en slutlig version av de nya riktlinjerna. Dessa sprids sedan till övriga paraplyorganistioner runtom i världen via ILCOR:s hemsida den 15 oktober i höst. Svenska HLR rådet använder sig utan undantag av vår (ERC) paraplyorganisations riktlinjer för HLR och första hjälpen. Rådet anpassar snarast utbildningsprogrammen till svenska kursförhållanden i S-HLR, D-HLR, A-HLR, A-HLR till barn med flera.

Låter som ett omfattande arbete?
– Arbetet omfattar utveckling och revidering av totalt 9 utbildningsprogram och mer än 70 separata delar i form av kursböcker, instruktörshandböcker, kompetenskort, handlingsplaner, webbutbildningar och video/filmer.

Är internationella guidelines och rekommendationer kristallklara?
– ILCOR:s och ERC:s arbete tillsammans med HLR-rådets implementation skapar en trovärdig, säker och stabil grund för den behandling som ska ges vid plötsligt oväntat hjärtstopp under åren 2016-2021. Nytt utbildningsmaterial och bakgrunden till de vetenskapligt baserade riktlinjerna presenteras under HLR-rådets guidelineskonferens på Svenska mässan i Göteborg oktober 2016.

Nya studier – hur påverkar dessa?
– Även om det i femårsperioden, mellan två guidelines, kommer större studier som påverkar delar av behandlingen vid hjärtstopp så är det vår målsättning att ändra så lite som möjligt, eftersom det är en märkbar eftersläpning i genomslag såväl ute i verksamheterna som hos allmänhet.

När får vi fullt genomslag?
– Den reviderade kursboken i A-HLR presenterar vi under 2016. Lokal planering och utbildning ute hos ambulanssjuk-vården pågår nog under stora delar av 2017 och därför får nya riktlinjer för ambulanssjukvården troligtvis inte något genomslag förrän i början av 2018.

Vilka förändringar kan vi förvänta oss?
– 2005 skedde en stor revidering av rikt-linjerna, bröstkompressionerna ändrades från 2:15 till 30:2. Sverige introducerade MiniAnne, ett konceptet för individuell träning och grundkursen i HLR kortades.
2010 poängterades vikten av god cirkulation och oavbruten HLR med hög kvalitet.
– Att döma av den vetenskap som publicerats fram till nu förväntas inga större förändringar av riktlinjerna rent medicinskt, jämfört med 2010.
– Däremot hoppas vi kunna presentera nya pedagogiska grepp som ökar och stödjer motivationen för alla instruktörer avslutar Andreas Claesson. ■

Ytterligare information:
www.ilcor.org
www.erc.edu
www.hlr.nu

Text: Sven Åsheden.  Foto: Privat och Anna Abelsson

ANNONSER