SmokeBot – ska öka säkerheten

Robot-2

Räddningsinsatser där sikten är starkt begränsad av rök och damm är både riskfyllda och svåra. Med ny teknik kan sådana insatser bli mer effektiva och rädda liv. Tillsammans med robotindustrin, forskningsinstitut och universitet i Tyskland och Storbritannien har forskare vid Örebro universitet nu fått finansiering för att utveckla en robot för det här ändamålet.

– SmokeBot-projektet utvecklar hård- och mjukvara så att en robot ska kunna orientera sig och fungera i svåra förhållanden med mycket begränsad sikt såsom i rök, damm och dimma. De system som finns idag klarar inte av så svåra förhållanden. Det här kan bli ett stort steg framåt i robotikutvecklingen, säger projektkoordinator professor Achim Lilienthal vid Örebro universitet.

Nya lösningar
Det 3,5 år långa projektet ska resultera i en fjärrstyrd robotprototyp som också kan navigera på egen hand, upptäcka och analysera gaser, samt rita kartor över omgivningen och över gasens utbredning. Örebroforskarnas bidrag är att utveckla en ny enhet som kombinerar en rad sensorer och kameror för detta ändamål.

– Utöver vanliga sensorer, som till exempel lasersensorer, och kameror, kommer den nya sensorenheten att innehålla en ny 3D-radarkamera, en värmekamera och gassensorer med kort responstid.

Kombinationen av kameror och sensorer gör det möjligt att tolka omgivningen och därigenom få fram en bild av den.

– För att nå dit behöver vi utveckla ny hårdvara till en radarkamera, vidareutveckla befintliga gassensorer och hitta nya lösningar på problem som idag begränsar befintliga gassensoer.

Tester i skarp miljö
Till sin hjälp har forskarna ett nära samarbete med den tyska räddningstjänsten.

– Räddningstjänsten i Dortmund (Berufsfeuerwehr Dortmund) har värdefulla praktiska kunskaper om behov och arbetssätt vid räddningsinsatser som kommer att vara mycket värdefulla i utvecklingsarbetet. De kommer också att testa roboten under verkliga förhållanden.

Totalt har SmokeBot-projektet fått 3,8 miljoner euro (35 mkr) från EU-kommissionen varav 1,3 miljoner euro (12 mkr) till forskarna vid Örebro universitet. Samarbetspartners är Leibniz Universität Hannover, Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik, Taurob GmbH (Austria), University of Warwick och Berufsfeuerwehr Dortmund.

Kontakt: Achim Lilientahl, professor, Örebro universitet, 070-531 79 84.

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se

Foto: Terése Andersson.

ANNONSER