Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Day: februari 6, 2015

Alarm inleder samarbete med Socialstyrelsen

Den 20 februari inleder förbundsordförande Henrik Johansson, Alarm Ambulansförbundet, ett arbete tillsammans med Socialstyrelsens ledning och rättsliga råd i syfte att klargöra sjukvårdshuvudmännens ansvar att efterleva föreskrifter och allmänna regler på sjukvårdens område.

Read More »

SmokeBot – ska öka säkerheten

I samarbete med den tyska räddningstjänsten utvecklar forskare vid Örebro universitet en ny typ av robot som kan se och navigera i rökfyllda utrymmen. SmokeBot kommer att bli ett värdefullt hjälpmedel för räddningspersonal och öka säkerheten och effektiviteten vid räddningsinsatser.

Read More »