Marknadsnyhet

Alarm inleder samarbete med Socialstyrelsen

Den 20 februari inleder förbundsordförande Henrik Johansson, Alarm Ambulansförbundet, ett arbete tillsammans med Socialstyrelsens ledning och rättsliga råd i syfte att klargöra sjukvårdshuvudmännens ansvar att efterleva föreskrifter och allmänna regler på sjukvårdens område.

Artikel

SmokeBot – ska öka säkerheten

I samarbete med den tyska räddningstjänsten utvecklar forskare vid Örebro universitet en ny typ av robot som kan se och navigera i rökfyllda utrymmen. SmokeBot kommer att bli ett värdefullt hjälpmedel för räddningspersonal och öka säkerheten och effektiviteten vid räddningsinsatser.