SOS Alarm anmäler enligt Lex Maria

2014-08-08.   Händelsen gäller en kvinna som hade bröstsmärtor med utstrålning i båda armarna och som fick rådet att åka i privatbil in till sjukhuset eftersom de bodde så nära. Vid ankomsten till sjukhuset beställdes omgående en helikoptertransport prio 1 till ett större sjukhus för vidare behandling då det mindre sjukhuset inte hade möjlighet till akut PCI-behandling. Att inte larma en ambulans prio 1 vid första samtalet bedöms ha utgjort risk för allvarlig vårdskada.

2014-08-08.   Händelsen gäller en felpositionering prio 1 – en patient med hjärtstopp. Ärendet positionerades åt motsatt håll där patienten befann sig vilket ledde till en fördröjning. Fördröjningen bedöms till ca 20 minuter vilket är kritisk tid vid ett hjärtstopp med pågående HLR.

2014-08-07.   Samtalet till 112 gällde en man som uppvisade symtom på stroke. Det fastställdes inte tid för symtomdebut och ärendet bedömdes som prio 2. Det dröjde 40 minuter innan ambulans var på plats. Mannen hade börjat sjunka mer i medvetande och personalen vid servicehuset ringde på nytt till 112. Ambulansen lastade prio 1. Fördröjningen bedöms ha utgjort en risk för allvarlig vårdskada

2014-08-07.   På grund av teknikproblem i RAKEL positionerades inte ambulanserna korrekt, vilket ledde till att ambulansdirigenten inte hade ambulansernas rätta positioner. Detta ledde i sin tur till att inte närmaste bil larmades i ett ärende prio 1 med en mycket dålig patient. Fördröjningen uppskattas till ca 20 min. Ambulansen lastade prio 1. Det finns ingen ytterligare registrerad vårdavvikelse som härrör från teknikproblem i RAKEL.

2014-08-06.   Händelsen gäller en dam i 65-årsåldern som hade ramlat utomhus och skadat sig i huvudet. Oklart om hon hade varit avsvimmad. Hon låg utomhus och det fanns risk för nedkylning. Ärendet bedömdes som en prio 2. Med hänsyn till att hon blödde från huvudet, att det var oklart om hon varit avsvimmat samt den ogynnsamma miljön borde ärendet ha fått högsta prioritet. Efter ca 50 min. var en ambulans på plats hos patienten. Fördröjningen bedöms ha utgjort en risk för allvarlig vårdskada. 

2014-08-06.   Felpositionering prio 1 som ledde till ca 15 minuter fördröjning. En kraftigt andningspåverkad man ringde själv till 112. Ärendet prioriterades korrekt, men av olika orsaker blev det felpositionerat. Ambulansen hade en teknikstörning vid tillfället, men utredningen visar att den huvudsakliga orsaken till fördröjningen var felpositioneringen. Fördröjningen bedöms ha utgjort en risk för allvarlig vårdskada. 

Källa: SOS Alarm

ANNONSER