Mediadrevet går

Sven_korrad
Dagliga rubriker i media som;

– Brist på personal   – ambulanser stod stilla   – Ambulans stod still fyra pass efter personalbrist   – Personalbrist hotar ambulansverksamheten.

Vad är det som händer? Är det driftsformen som är problemet? Inte vet jag, men det mullrar mer i vissa landsdelar än i andra.

Media har rapporterat om ”fula lösningar” från arbetsgivarnas sida och den positiva erfarenheten av privat ambulanssjukvård, som politikerna tror finns, lyser oftast med sin frånvaro. Media drar stegvis fram ny och besvärande fakta i ljuset och de stegvisa erkännandena och den ryckiga reträtten försämrar trovärdigheten ytterligare: När arbetsgivarna bara medger det som pressen grävt fram, hur ska vi då veta att det inte finns ännu mer surdeg?

Det ska sägas direkt: Personalbrist och andra problem som hotar ambulansverksamheter förekommer också inom den landstingsägda ambulanssjukvården.
Och att ambulanssjukvården granskas av media är bra och en viktig insats för vår svenska demokratimodell.

Men vilka är orsakerna till missnöjet?
Nuvarande regelverk har gett allt för stort spelrum till politiker och tjänstemän att själva få tolka vilken kvalitet den lokala ambulanssjukvården skall ha. Under dessa förutsättningar blir ambulanssjukvården knappast nationellt jämlik.
Som en direkt följd av detta påverkas ambulanssjukvården negativt inom flera områden; arbetsmiljö, utbildning, kompetens och utveckling. Till detta kan läggas bristen på systematisk tillsyn och avsaknaden av nationella riktlinjer.

Det krävs mycket arbete för att återigen, få det så populära ambulansyrket attraktivt. Skarp kritik måste riktas både mot offentlig och privat verksamhet när Ni inte lyckats lösa rekryteringen till detta fantastiska yrke.
Personal har rätt att förvänta sig att, i grunden konstruktiva synpunkter och idéer, tas på största allvar. Det är sådant som återspeglas i förtroendekapitalet.

Avslutningsvis. Låt oss inte glömma bort behovet av stilla eftertanke och alla möjligheter som kan utvinnas ur god vilja. Jag hoppas att Ni alla får möjlighet till en härlig semester och en go sommar nu när ljuset och värmen ska skölja över Sverige!

På återseende i början av september.

Sven Åsheden, chefredaktör och ansvarig utgivare,  sven@s112.se

ANNONSER