Ambulansträningscenter i Skövde

– Ett viktigt mål är att undersöka hur man kan använda simulatorer i träning och utbildning av ambulanssjuksköterskor, säger Per Backlund, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde och projektansvarig.

Målet med forskningsprojektet är att ”integrera etablerad forskning för att öka kunskapen om problem som prioriteras av det omgivande samhället” som det står i projektbeskrivningen. Konkret innebär detta att utveckla teknik och metoder för forskning inom spel‐ och simuleringsteknik för prehospital sjukvård samt för simulator‐ och spelbaserad träning inom samma område.

Samverkan skapar vinna-vinna-situation
Tre viktiga parter samverkar i detta projekt; Högskolan i Skövde, som har kompentens inom simulatorteknik och metoder för simulatorträning samt bedriver forskning och utbildning inom Serious Games och simuleringsteknik. Högskolan i Borås, som driver specialistsjuksköterskeutbildning för ambulanssjuksökterskor och forskning inom prehospital sjukvård. Och inte minst ambulanssjukvården i Skaraborg, som har fackkunskaper samt fysiska och organisatoriska förutsättningar att vara värd för ett prehospitalt träningscenter.

– Det vi från Högskolan i Skövde bidrar med i projektet är kunskap kring simuleringsteknik och processmodellering, det vill säga hur man utvecklar arbetsprocesser, samt hur man skapar upplevelser. Våra forskningsmål är att göra studier på ambulanssjukvården, utveckla träning inom prehospital sjukvård samt att använda influenser från spelvärlden (Serious Games) för att lära oss mer om hur spel kan användas inom prehospital sjukvård, säger Per Backlund.

Forskningsprojektet blir användbart för Västra Götalandsregionen vid träning av ambulanspersonal. Allt sker på plats vid ambulanscentralen i Skövde; där finns simulatorer som skapar en verklig miljö med avancerad teknik, datorstyrda ”patienter” som svarar på tilltal – och så klart ambulanser. En övning blir på så vis väldigt verklighetstrogen.

– Högskolan i Borås bidrar med det som vi är duktiga på, nämligen prehospital akutsjukvård och det medicinska kunnandet. Vid en övning kan vi här träna ambulanspersonal i hela arbetssituationen från det att man blir utlarmad till mötet med patienten, ombordlastning och vård av patienten fram till sjukhuset där överlämning sker. Samarbetet skapar en verklig vinna-vinna-situation, säger Lars Lundberg, professor i professor i prehospital akutsjukvård vid Högskolan i Borås

Forskningssamverkan mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås
Forskningsprojektet SAREK startade i januari 2014 är ett av sju projekt inom området informations- och kommunikationsteknik. Projektet utgör en del av det strategiska forskningssamarbete som finns mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås. Tillsammans håller de två lärosätena också ett seminarium på torsdagen under Almedalsveckan som heter ”Hur får Sverige mer konkurrenskraft för forskningspengarna?”. Läs mer om seminariet på www.his.se/almedalen2014 där seminariet också livestreameas.

För mer information, kontakta:
Per Backlund, Tfn 0500-44 83 46, e-post per.backlund@his.se

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

ANNONSER