Nr 3 – 2014 Digital publikation

http://issuu.com/s112/docs/bladderbar-nr-3-2014/3?e=0

Klicka på bilden.

INNEHÅLL:

  • Landet runt – aktuella notiser
  • Alarmeringstjänstutredningen – Vad händer?
  • Färre onödiga ambulansuppdrag
  • Ambulansdirigering i egen regi
  • Sprider kunskap om nätmobbning
  • Räddningstjänsten i Karlshamn
  • Viktigt hur markörerna agerar
  • Interaktiv verktygslåda utvärderas på Sandö
  • Flygburen livräddning på flera kontinenter
  • Är digitalt beslutsstöd framtiden?
  • Strokefinder – Test i ambulans under hösten
  • Ny NiIsson med flexibelt tvåbårs-utförande
  • “Orena ambulanser” – Nominering 3
  • Alarm – Ambulansförbundet
  • Mässa för ambulanspersonal 2015
  • Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor
  • Thommy Larsson är död – Fuck cancer!
  • Kriminalhistoria – Den olycklige rånaren

Lämna en kommentar

Jag samtycker till att Samverkan 112 lagrar mina uppgifter enligt integritetspolicyn

*