Nytt ambulanscenter i Malmö

– I Falcks Ambulanscenter samlar vi nu ambulanssjukvården i sydvästra Skåne och Falcks läkarbilar under samma tak. Dessutom kommer Falck Academy att finnas i det nya ambulanscentret. Det finns stora fördelar med att samla verksamheten på det här sättet, framförallt gynnar det de som behov av vård och hjälp. Dessutom får vår personal tillgång till en modern station som är anpassad för de båda verksamheterna, säger Tomas Nyman, ambulanschef Skåne.

Fakta Falcks läkarbilar
Falcks läkarbilar är en service till de som inte själva kan ta sig till akuten eller en vårdcentral. Verksamheten med läkarbilarna omfattar befolkningen i hela Skåne, dygnet runt.  Falcks läkarbilar är bemannade med specialister i allmänmedicin. Målet med verksamheten är att antalet besök vid sjukhusens akutmottagningar ska minska.

För mer information, kontakta:  Tomas Nyman, Ambulanschef Skåne: 070-104 98 80  Lotta Smith, Kommunikationsansvarig Falck Sverige: 073-373 01 12

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906) och är nordens största entreprenör i personvårds- och räddningstjänster hos såväl myndigheter som företag.

Falck har visionen att utveckla en betydande internationell verksamhet som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa folk som en röd tråd

ANNONSER