Ökad hjärtsäkerhet för hjälpsökande

För hjälpsökande till nödnumret 112 innebär detta att SOS-operatören kan se de hjärtstartare som finns i närheten av larmplatsen. På kartan visas även information om hjärtstartarens tillgänglighet. SOS-operatören kan då informera inringaren om var närmsta hjärtstartare finns vid plötsligt hjärtstopp.

Det sker cirka 27 plötsliga hjärtstopp i Sverige varje dag. På ett år inträffar ungefär 10 000 hjärtstopp och endast 500 personer överlever. Tiden till behandling är avgörande vid ett plötsligt hjärtstopp. Vid snabb behandling med hjärtstartare ökar chansen att överleva med upp till 75 procent. Trots att hjärtstartarna sprids på bred front används dessa endast vid ungefär 2 – 3 procent av alla hjärtstopp utanför sjukhus.

SOS Alarm har tillsammas med Sveriges hjärtstartarregister sedan maj 2013 genomfört ett pilotprojekt i Stockholms län där SOS-operatörerna kan se och förmedla vart närmsta hjärtstartare finns placerad i förhållande till en akutplats. Från och med februari 2014 utökas detta arbete till att inkludera hela SOS Alarms upptagningsområde region Mitt. Effekten utvärderas av SOS Alarm tillsammans med hjärtkliniken på Södersjukhuset i Stockholm och kommer även ligga till grund för en vetenskaplig utvärdering.

Informationen om hjärtstartarnas placering kommer från Sveriges Hjärtstartarregister som är ett nationellt kvalitetsregister vilket samlar information om placeringen för alla de registrerade hjärtstartare som finns tillgängliga för allmänheten i Sverige. Registret bygger på att innehavare själva registrerar och var sjätte månad bekräftar att uppgifterna i registret stämmer. Registret har idag ungefär 8800 registrerade hjärtstartare, vilket man uppskattar är lite mer än 40 procent av det totala antalet hjärtstartare i Sverige. Projektet är initierat och drivs av Svenska HLR-rådet samt Civilförsvarsförbundet.

Med fler hjärtstartare inregistrerade kan SOS-operatören göra en ännu bättre bedömning av var närmsta hjärtstartare finns, därför uppmanas alla som äger en hjärtstartare att registrera in denna på www.hjartstartarregistret.se/

För mer information
Anders Klarström, presstalesman SOS Alarm.
Telefon 08-205 307,
press@sosalarm.se

Veronica Lankarbro, projektledare Hjärtstartarregistret.
Telefon 070 – 090 03 56, 
veronica@hjartstartarregistret.se

ANNONSER