Marknadsnyhet

Upphandling av ambulansflygningar

Sveriges landsting och regioner genomför en gemensam upphandling av ambulansflyg. I Stockholms läns landsting är flygtransporterna till för patienter boende i länet som är i behov av ambulanstransport med flyg från annan ort i Sverige till Stockholm.

Fler omkommer eller skadas allvarligt i hem- och fritidsmiljöer

– MSB satsar 18 miljoner till forskning om säkerhet inom området . Tre fjärdedelar av alla olyckor som kräver akutsjukvård inträffar i hem- och fritidsmiljöer och nio av tio av de dödliga olyckorna. Det finns ett stort behov av mer kunskap inom området och därför satsar MSB cirka 18 miljoner kronor på två forskningsprojekt.

Marknadsnyhet

Svenskt GPS-larm hjälpte norsk polis

Totalt tre stulna motorer återfanns i samma bil när polisen i Norge spårade ett redKnowslarm från en stulen 115 Hk utombordare. Totalt värde på de tre motorerna uppgår till ca 500 000 Nkr. Tre män greps för innehavet.