Upphandling av ambulansflygningar

Landstinget har behov av omkring 230 planerade transporter med ambulansflyg inom landet varje år. För att effektivisera och koordinera resurserna på bästa sätt planerar landets landsting och regioner en gemensam upphandling av ambulansflyg. Beslut om det samverkansavtal som ligger till grund för upphandlingen fattas på Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 13 februari.

Ambulansflygningarna gäller transport med sjuksköterska då vårdbehovet talar för denna transporttyp istället för ambulans eller helikopter. När upphandlingen är klar ska verksamheterna i landstingen och regionerna kunna avropa transport med ambulansflyg från en gemensam central. Det är Västerbottens läns landsting som kommer att hantera koordineringscentral och drift av avtalet. De samordnar även själva upphandlingen.

I Stockholms läns landsting berörs alla verksamheter som idag beställer ambulansflyg av upphandlingen, förutom Karolinska Universitetssjukhuset som har speciella krav på vårdbehov i ambulansflyg. Det gäller bland annat inställelsetid, medicinsk utrustning och bemanning.

Beslut om leverantör av ambulansflyg fattas under senvåren 2014 och avtalsstart är tidigast april 2015.

Fakta:

  • Stockholms läns landsting har årligt behov av ungefär 230 planerade transporter med ambulansflyg. Karolinska Universitetssjukhuset har behov av drygt hälften så många.
  • Kostnaden beräknas hamna på cirka 10 miljoner kronor per år för de upphandlade transporterna.
  • Upphandlingen omfattar två flygplan i norra Sverige och två flygplan i södra Sverige.
  • Avtalet ska gälla under 6 år med möjlighet till 3+3 års förlängning.
  • Idag upphandlas ambulansflyg på en så kallad spotmarknad.HSA-logga

:
Pressfunktionen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 08-123 131 48

ANNONSER