SOS Alarm har anmält en händelse enligt Lex Maria

Anmälan enligt Lex Maria:

2013-09-23
En 15-årig pojke med insulinbehandlad diabetes ringde 112 p.g.a. att han mådde dåligt och kräktes. Han lät medtagen och lite otydlig i talet. Av olika orsaker skickades ingen ambulans och detta medförde en risk för pojken.

ANNONSER