POSOM Kris- och beredskapskonferensen i Karlstad

Varje år inträffar katastrofer i världen som påverkar människor. Sverige är inget undantag, även om vårt land inte drabbas lika ofta som många andra. Däremot råkar vi varje dag ut för händelser som i det större perspektivet kanske inte räknas till katastrofer men som ändå kan utlösa ett trauma för de inblandade – en misshandel, en trafikolycka, en villabrand och så vidare. Händelser som berör oss djupt. Och som behöver bearbetas. Men hur?

– Ny kunskap om hjärnan och den samlade erfarenhet vi har från tidigare traumatiska händelser ger oss möjlighet att individanpassa bemötande och behandlingar på ett sätt som gynnar de drabbade, förklarar Christina Fischler, neuropsykolog vid Karolinska Institutet och en av talarna vid POSOM Kris- och beredskapskonferensen i Karlstad.

Stora framsteg

Många års forskning om hjärnan och samlade erfarenheter från tidigare katastrofer har inneburit stora framsteg när det handlar om att ta hand om och bemöta människor som råkat ut för trauman.

Barnpsykologen Atle Dyregrov, chef vid Senter for Krisepsykologi i Bergen har lång erfarenhet från att jobba med barn i sorg och kris. Han menar att det kommer ny kunskap men kanske det viktigaste just nu för insatspersonal är att nyttja den evidensbaserade kunskap som kommit de senaste åren.

– Några av dessa är exempelvis att barn skall undvika att sova kort tid efter en traumatisk händelse och man skall inte heller inleda emotionella samtal med barn tidigt i efterförloppet. Det är också viktigt med en adekvat smärtlindring när man råkat ut för ett fysiskt trauma, säger han. – Alla dessa faktorer kan förstärka den traumatiska upplevelse ett barn gått igenom.

Ideellt engagemang

En viktig roll i det här efterarbetet spelar de så kallade POSOM-grupperna (Psykiskt Och Socialt Omhändertagande) runt om i landet. Enbart i Karlstadsregionen finns ett 70-tal ideellt arbetande medlemmar som dygnet runt står redo att rycka ut och möta människor som bevittnat eller råkat ut för en svår händelse. Den kommande konferensen i Karlstad fyller därför en viktig funktion, framhåller Harald Cohén, ansvarig för POSOM-gruppen i Karlstadsregionen, en av de elva organisationer som arrangerar konferensen:

– Vi som arbetar med att möta människor som råkar ut för svåra händelser behöver tillgänglighet till den nya och aktuella kunskapen som finns.

– Att 1 400 personer på bara fyra månader anmält sig till konferensen, visar att behovet av ny kunskap är stort, konstaterar han.

Mer än hälften av deltagarna på konferensen, är medlemmar från bland annat landets POSOM-grupper, brukar- och humanitära organisationer. Resterande är tjänstemän och professionella inom privat och offentlig sektor.

Terrordåden i Norge

Om kyrkans roll vid kriser berättar domprosten Olav Dag Hauge, som var en av nyckelpersonerna bakom det stöd som den norska motsvarigheten till Svenska kyrkan mobiliserade i samband med terrordåden på Utöya och i Oslo för två år sedan. Jan-Erik Nielsen, specialist i anestesi och Tina Gaarder, traumakirurg, delar med sig av sina erfarenheter från insatserna utanför och på Ullevåls sjukhus i anslutning till terrordåden.

Jens Schollin och Erik Nilsson, rektor respektive säkerhetschef på Örebro Universitet, berättar om erfarenheter från att möta medarbetare i kris.

Ambulanshelikopter flygs ut till kommuner

I samband med konferensen kommer en ambulanshelikopter bemannad med hjärnforskare och hjärnkirurger att besöka några värmländska orter. Föreläsningsteamet berättar om framsteg och konsekvenser inom området skallskadeprevention för skolungdomar (se bifogad fil nedan ang. kommuner, talare och körschema).

Fint samarbete bakom konferensen

– Att denna så viktiga konferens arrangeras i Karlstad och Värmland är jag väldigt glad över. Jag är övertygad om att konferensen kommer att leda till ökad förståelse och kunskap hur vi kan bli ännu bättre på att ta hand om varandra när olyckan är framme, säger Kenneth Johansson, landshövding i Värmland och invigningstalare på POSOM Kris- och beredskapskonferensen 2013.

 Vi hälsar media välkomna att följa konferensen på Karlstad CCC. För ytterligare information, surfa in på www.sensus.se/beredskapskonferens eller kontakta projektledare Peter Linhard, 070-948 28 00.

Läs även Inbjudan under Relaterat/Dokument längre ned.

ANNONSER