Ny myndighet för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg kommer att ansvara för tillsynen över:

 • hälso- och sjukvård
 • hälso- och sjukvårdspersonal
 • socialtjänst
 • verksamheter enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Den nya myndigheten tar också över handläggningen av:

 • anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria
 • allmänhetens klagomål på vård och omsorg
 • kommunernas ej verkställda beslut

Utöver det ingår i IVO:s uppdrag att pröva ansökningar om tillstånd inom socialtjänsten och vissa tillstånd inom hälso- och sjukvården. Myndigheten kommer även att ta över ansvaret för en del register, exempelvis HVB-registret och vårdgivarregistret.

Generaldirektör för IVO är Gunilla Hulth-Backlund.

Pågående ärenden flyttas över. IVO tar emot nya handlingar och frågor från och med den 1 juni. Då förs också pågående ärenden som gäller tillsyn och tillstånd över från Socialstyrelsen. Även handlingar i ärenden som avslutats sedan den 1 januari 2010 följer med till den nya myndigheten. Den som vill begära ut äldre handlingar kan vända sig till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens fortsatta ansvar. Socialstyrelsen fortsätter att arbeta för en god hälsa, vård och omsorg genom att:

 • styra med föreskrifter, nationella riktlinjer, vägledningar och statsbidrag
 • genomföra uppföljningar, utvärderingar och öppna jämförelser
 • ta fram statistik och ansvara för ett flertal register såsom patientregistret, dödsorsaksregistret, läkemedelsregistret och registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)
 • utfärda legitimationer och specialistbevis samt tillstånd att bedriva rikssjukvård
 • hantera ett stort antal regeringsuppdrag varje år.

Socialstyrelsens verksamhet kommer att vara samlad i Stockholm. De regionala tillsynsenheterna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Umeå och Jönköping övergår till IVO.

Socialstyrelsen, Växel: 075-247 30 00, Presstjänsten: 075-247 30 05

IVO, Växel: 010-788 50 00 (från den 3 juni), Pressansvarig: 010-788 56 76 (från den 1 juni)

Fler kontaktuppgifter till IVO finns på www.ivo.se från den 1 juni.

Mer information om myndighetsdelningen.

ANNONSER