Nu blir Sverige mer hjärtsäkert

I januari lanserade Hjärt-Lungfonden kampanjen Hjärtsäkra Sverige. Projektets huvudfinansiärer är Afa Försäkring och Bliwa Livförsäkring och ska pågå i sammanlagt 5 år. Kampanjen vänder sig i första hand till företag för att förmå dem att utbilda sina medarbetare i hjärt-lungräddning och användningen av hjärtstartare. Målet för Hjärtsäkra Sverige är att dubblera antalet hjärtstartare, från dagens 5 000 till 10 000, och utbilda 100 000 människor i hjärt-lungräddning.

De företag som utbildar sin personal och skaffar en hjärtstartare blir en så kallad ”hjärtsäker zon”. I takt med att allt fler företag blir hjärtsäker zon utvecklas ett tätt nätverk som erbjuder en större trygghet för oss alla, berättar Anna Fredholm, Hjärt-Lungfondens projektledare för Hjärtsäkra Sverige.

– Hjärt-Lungfonden har tagit initiativet till Hjärtsäkra Sverige för att vi vill rädda liv. I Sverige drabbas 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp varje år – bara 500 av dem överlever. Vi är övertygade om att det går att rädda fler med hjälp av forskning, fler som kan hjärt-lungräddning och med fler hjärtstartare i samhället.
”Hjärtsäkra Sverige” ska se till att fler larmar 112, påbörjar hjärt-lungräddning och hämtar och använder en hjärtstartare.

För att nå målen arbetar Hjärt-Lungfonden på bred front med information och utbildning. I samråd med kardiologexpertisen i Svenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR-rådet, rekommenderas två ledande leverantörer* av hjärtstartare. Dessutom är HLRrådet ansvarigt för ett forskningsprojekt som kartlägger projektets resultat.

Kommunikation är en viktig del av kampanjen. Det gäller både att intressera företag och skapa en efterfrågan på hjärtstartare från anställda och privatpersoner.
Det görs dels genom tv- och radioreklam, dels genom en kampanjsajt och andra digitala lösningar. Med stöt från en hjärtstartare inom 180 sekunder ökar chanserna dramatiskt att rädda liv.
– Vid ett hjärtstopp har omgivningen tre minuter på sig att sätta in livräddande åtgärder. Vet man vad som behöver göras räcker den tiden. Vi vill göra kampanjen känd, men också informera om hur man räddar liv på 180 sekunder. I det sammanhanget vill jag passa på att framhålla hur otroligt enkelt det är att använda en hjärtstartare, säger Anna Fredholm.

Hjärt-Lungfonden kommer att tillsammans med Pressbyrån placera ut hjärtstartare utanför butikerna, så att de är tillgängliga dygnet runt och året om. Forskning för Hälsa återkommer om detta samarbete och om kampanjen.

7 fördelar med hjärtsäker zon. Detta erbjuder hjärtsäker zon deltagande företag, deras medarbetare och kunder:
• Kvalitetssäkrade hjärtstartare
• Kvalitetssäkrade utbildare
• Uppföljning med repetitionsutbildning
• Att bidra till samhällsnyttan
• Uppmärksamhet i större sammanhang med likasinnade företag
• Att bygga det egna varumärket – det goda företaget
• En naturlig förlängning av arbetet med miljö och hälsa

Texten är hämtad från tidningen Forskning för hälsa nr 1-2013    Foto: Hjärt- Lungfonden

*  (Philips/Laerdal Medical AB och Zoll/Medidyne) Redaktionens  anm.

ANNONSER