Artikel

Nu blir Sverige mer hjärtsäkert

Målet för Hjärtsäkra Sverige är att dubblera antalet hjärtstartare, från dagens 5 000 till 10 000, och utbilda 100 000 människor i hjärt-lungräddning.