Den goda viljan – finns den?

En god arbetsmiljö är en jätteviktig del för att en arbetsplats ska vara attraktiv. Och det är alltid arbetsgivaren som bär ansvaret för dess utformning. En god arbetsmiljö ska förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet. Men alla vi medarbetare har också ett eget ansvar för vår arbetsmiljö. Vi ska medverka genom att påpeka brister i […]

Pionjärarbete tillsammans med er blåljusfunktionärer

Nu är semestertrafiken i full gång på våra vägar. Låt oss hoppas att vi slipper allför många svarta olycksrubriker denna sommar.  Men ett antal lär det dessvärre bli för blåljuspersonal runtom i Sverige. Självskryt brukar vi inte ägna oss åt, men en dag som denna bör det vara oss förlåtet att visa lite stolthet när […]

Vi kan aldrig slå oss till ro!

Skyfall och översvämningar, stormar, värmebölja och torka, extremkyla och snökaos är sådant som sätter djupa spår i våra minnen. Alla typer av extrema händelser griper tag i oss och ruskar om ordentligt. Men gränsen till att dessa händelser kan bli oss övermäktiga är ibland hårfin. Tankarna går till terrordåden i Norge, som var så osannolika […]

Ta väl hand om alla entusiaster som vill rädda liv

Tidningen Samverkan 112 har under sina 10 år i branschen alltid stått på våra läsares sida. Ämnen och fall som vi tagit upp, och som vi kommer att ta upp, har nästa alltid sina rötter i tips från läsekretsen. Att sitta still och njuta av situationen är inget för oss. Vi lever i en krass […]

En bra patientsäkerhetskultur uppmuntrar avvikelserapportering

 I det här numret av Samverkan 112 bjuder vi på ännu en rundresa i ambulans-Sverige. Denna gång handlar det om hur man handskas med avvikelserapportering och vilka rutiner som råder för avvikelserna i olika delar av landet. Det visar sig att rutinerna skiljer sig åt mellan olika aktörer. Dels använder man olika digitala system och […]

Oj, vilken start på vintern! Fast det är inte vädret jag tänker på…

 Jag tänker på all den uppmärksamhet som riktats mot den svenska ambulanssjukvården. Först i samband med TV-programmet Uppdrag Gransknings genomgång av avvikelserapporteringar från Falck Ambulans AB och hur de hanterats och inte hanterats. Jag tänker också på vår egen genomgång och kartläggning av de svenska ambulansfordonen, som redovisas i detta nummer av Samverkan 112. Eftersom […]