Svajigt och trendigt när Sverige väljer ambulanser

Är svensk ambulansupphandling präglad av nyckfullhet och brist på erfarenhetsåterföring? Tycker personligen att frågan är väl befogad när jag tittar närmare på de senaste årens trender runt fordonsval inom svensk ambulanssjukvård. I statistiken (se reportaget på sidorna 22-25) kan man se hur valet av fordonstyp skiftar snabbt mellan åren och mellan olika delar av landet. […]