Landstinget betalar omtvistade fakturor till SOS Alarm

UPPSALA. Landstinget i Uppsala län kommer att betala ett antal fakturor från SOS Alarm som man den senaste tiden har tvistat med företaget om. … [Läs mer...]