Landstinget betalar omtvistade fakturor till SOS Alarm

UPPSALA. Landstinget i Uppsala län kommer att betala ett antal fakturor från SOS Alarm som man den senaste tiden har tvistat med företaget om.

Läs mer: http://www.unt.se/uppsala/landstinget-betalar-omtvistade-fakturor-1827100.aspx