Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Källa: Norra Skåne

Poliskritik mot radioutrustning

SKÅNE. Kvaliteten på Skånepolisens utrustning till radiosystemet är så bristfällig att tjuvarna kommer undan. – Sannolikt är handapparaterna framtagna för att vara så billiga som

Read More »

Webb-tv från am­bu­lans ger snabbare hjälp

KRIS­TI­AN­STAD. Re­gi­on Skåne har läm­nat in en an­sö­kan till läns­sty­rel­sen om att ha in­ter­na webb­sänd­ning­ar – di­rekt ini­från am­bu­lan­ser­na. Syf­tet är att för­be­re­da sjuk­hus­per­so­na­len på

Read More »

Skyddsombud satte stopp för ambulanser

KRISTIANSTAD. Falck köpte in tre gasdrivna ambulanser för drygt tre miljoner kronor. Nu blir ambulanserna dock stående, utdömda som direkt livsfarliga av vårdförbundets skyddsombud. Fordonen

Read More »

Ambulanserna ska utrustas med kameror

HÄSSLEHOLM. Handburna kameror i ambulanserna så att läkarna kan göra en tidig bedömning av eventuella strokepatienter redan vid omhändertagandet. Det kan bli verklighet från och

Read More »

Polis vådasköts i benet

SKÅNE. En polis i Skåne fick ett ytligt köttsår i benet när ett tjänstevapen av misstag brann av under en övning, då polisen och andra

Read More »