HÄSSLEHOLM. Handburna kameror i ambulanserna så att läkarna kan göra en tidig bedömning av eventuella strokepatienter redan vid omhändertagandet. Det kan bli verklighet från och med början av nästa år.