5 000 kronor i veckan för inställd semester

GÖTEBORG. Ambulanspersonalen på akuten vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg är så pressade att de inte hinner äta under arbetsdagen. De som skjuter upp semestern får

Farligaste yrket: köra bil

Förra året dog 44 personer i arbetet – en minskning med drygt 22 procent jämfört med 2011. Den mest drabbade yrkesgruppen är chaufförer, enligt anmälningarna

Ambulansfolk utan stöd

Sex av tio ambulanssköterskor och -vårdare är missnöjda med arbetsledningen. Och hela 95 procent tycker att det saknas rutiner för sörjandestöd, visar en ny enkätstudie.