Ambulansfolk utan stöd

Sex av tio ambulanssköterskor och -vårdare är missnöjda med arbetsledningen. Och hela 95 procent tycker att det saknas rutiner för sörjandestöd, visar en ny enkätstudie.

Läs mer: http://arbetet.se/2012/10/22/ambulansfolk-utan-stod/