Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Category: Debatt

Normalisera inte hot och våld mot ambulanspersonal

Samhället måste med tydlighet signalera att det är helt oacceptabelt och förenat med kännbara konsekvenser att angripa personal i tjänst för att hjälpa. Tystnaden och passiviteten från många arbetsgivare är skamlig och ett hårt slag mot en redan utsatt verksamhet.

Read More »

Polisen och de oskyddade trafikanterna – hot mot nollvisionen

Polisen har vid flera tillfällen under senare tid skadat oskyddade trafikanter genom att köra på dem med polisbilar. Detta rubbar inte endast förtroendet för polisen utan hotar även nollvisionen för en säkrare trafik. Det är en oroande utveckling att oskyddade trafikanter nu skadats. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid enheten för kirurgi, Umeå universitet och Docent i socialt arbete, Göteborgs universitet i denna debattartikel.

Read More »

Att köra utryckningsfordon är ingen mänsklig rättighet.

Det är mänskligt att göra fel som bilförare men vi har rätt att ställa extra höga krav på en kvalificerad polisbilsförare. Att köra polisbil är ingen mänsklig rättighet. Priset vi alla får betala handlar om oöversiktliga kostnader för trafikskador och ohälsa. Därför måste polisen nu börja installera svarta lådor i polisbilar som kan dokumentera händelser vid krascher och kollisioner. Ljudupptagningar från förarkupén och videoupptagning från körning är värdefullt för att polisen ska kunna utveckla sin förarutbildning men även för att åklagare och domstolar ska kunna få objektiva data (logguppgifter) utifrån rättssäkerhetssynpunkt. Låt oss alla bidra med det förebyggande arbetet. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid enheten för kirurgi, Umeå universitet i denna debattartikel.

Read More »