Polisen och de oskyddade trafikanterna – hot mot nollvisionen

Olycka-1

DEBATT. Flera fall har inträffat under senare tid och som medierna har rapporterat om. Den 7 juli avled en 68-årig cyklist efter att ha blivit påkörd av en polisbil i Sandviken. Den 22 juni i år blev en gravid kvinna som cyklade påkörd av en polisbil i Tierp. I april i år kör en polisbil på en grupp ungdomar som befinner sig vid studentfirande på Medborgarplatsen. Fyra ungdomar skadas och förs till sjukhus. Fem personskador och ett dödsfall i några olyckor.

Som skadeforskare har jag under många år följt bland annat olyckor med utryckningsfordon (bland annat polisbilar) på nära håll. Att polisfordon kör på och skadar oskyddade trafikanter är enligt min mening ett ovanligt fenomen. Men det jag ser nu är allvarligt och oroväckande. Oskyddade trafikanter i trafiken (fotgängare och cyklister) är mycket utsatta och oskyddade. När en polisbil kör på fotgängare och cyklister är detta mycket allvarligt och borde berättas om mycket mer från polisens sida till allmänheten.

Säkerhet på spel

I en tid då polisen ska leda arbetet med den nationella nollvisionen i vägtrafiken är det naturligtvis viktigt att säkerheten för oskyddade trafikanter inte sätts på spel. Jag menar att polisen måste iaktta försiktighet när de framför ett polisfordon i trafiken. Det gäller all typ av körning med polisbil. Fallen som jag inleder den här debattartikeln med har beskrivits av medierna som rapporterat om händelserna. Trafiksäkerhet och säkerhetsfrågor får aldrig mörkas gentemot allmänheten och de som drabbats av en händelse. Snarare tvärtom måste polisen bli mer öppnare och informera om omedelbart när sådana händelser inträffar. Det är vår gemensamma trafiksäkerhet och säkerhetssituation som står på spel. Kan polisfordon köra på fler oskyddade trafikanter framöver? Mitt svar är jakande. Det är nämligen sällan det är fel i konstruktionerna på polisfordonen. Snarare måste internutredningar och förundersökningar få svar på frågor om faktorer som varit orsakande.

Förtroende på spel

Polisen borde enligt min mening arbeta tydligare mot såväl medier och allmänheten med information när olyckor med polisfordon inträffat. Polisens inblandning i trafikolyckor är inte bara att beklaga vilket sker. Det står dessutom i strid mot nollvisionen och den utveckling som vi nu ser på trafiksäkerhetsområdet. Polisen ska framföra sina fordon med aktning, säkerhet och föredömlighet. Om skadeutvecklingen fortsätter d.v.s. om oskyddade trafikanter men även andra trafikantgrupper skadas av polisfordon riskerar förtroendet för polisen att rubbas. Polisen behöver även jobba mycket mer med det interna trafiksäkerhetshöjande arbetet och lära sig något av dessa händelser. Annars finns risken att det inträffar fler tragiska fall. Vi har inte råd att invänta fler tragiska olyckor. Polisen ska leda arbetet med nollvisionen också i framtiden.

JÖRGEN LUNDÄLV, Docent i trafikmedicin, enheten för kirurgi, Umeå universitet och Docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

Kontakt: Jörgen Lundälv, E-post: Jorgen.Lundalv@socwork.gu.se , Mobil: 0761-724711

Foto: Sven Åsheden

ANNONSER