Vård och utryckningspersonal behöver en ny lag

Personal inom vård och räddningstjänst behöver och förtjänar speciellt skydd och särskilt erkännande i svensk lag. Det är fullkomligt uppenbart att nuvarande lagstiftning måste stärkas för att möta de ökade riskerna som personalen dagligen möter Problemet är inte unikt för Sverige, utan syns på olika håll i Europa. Därför lyfter nu flera branschorganisationer frågan såväl nationellt som i den europeiska unionen.

Vård och utryckningspersonal som attackeras med stenkastning, beskjuts och hotas till livet, vittnar om behovet av en ny lag som värnar personer som i sin yrkesutövning hjälper människor i nöd. Brott begångna mot personer som arbetar inom vård och utryckningsverksamhet måste samhället tydligt markera mot.

Brott mot de som ska hjälpa är allvarliga angrepp mot enskilda individer och ett hårt slag mot rättsstaten, vilket rimligen måste rendera strängare straff. Förbundet föreslår ett straffminimum motsvarande 5 års fängelse för personer som döms för övergrepp eller hotar vård och utryckningspersonal.

Samhället måste med tydlighet signalera att det är helt oacceptabelt och förenat med kännbara konsekvenser att angripa personal i tjänst för att hjälpa. Tystnaden och passiviteten från vissa landsting och kommuner är skamlig och ett hårt slag mot en redan utsatt verksamhet. Problemet försvinner bara för att det inte diskuteras.

Vi som kommer för att rädda och värna liv och hälsa förtjänar samhällets odiskutabla stöd.

Med vänlig hälsning, Henrik Johansson, Förbundsordförande ALARM-Ambulansförbundet

 

Tfn: 018-430 11 10, Tfn: 073-343 55 00,   www.ambulansforbundet.se

ANNONSER