Emelie tar tag i problemet


Det råder nationell brist på deltidsbrandmän. Frågan gällande resursförsörjningen av svensk räddningstjänst har diskuterats flitigt under flera år. Nu bedrivs för första gången någonsin forskning kring ämnet – med Västra Blekinges enhetschef Emelie Lantz i spetsen.

Hur får man tag på rätt deltidspersonal? Och hur lyckas man behålla dem?
Via Brandskyddsföreningens Forskarskola, som ger anställda inom kommunal räddningstjänst möjligheten att fördjupa sig inom ett specifikt område, ska Emelie Lantz, enhetschef för operativ räddningspersonal i beredskap vid Räddningstjänsten i Västra Blekinge, titta närmre på frågan gällande resursförsörjningen.
– Jag stöter själv på problematiken i min yrkesroll, säger Emelie Lantz som nu blir först ut med att ta sig an problemet genom forskning.
Vid sidan av forskningen, som bedrivs på 50 procent med koppling till Lunds Universitet under de kommande fyra åren, kommer hon att fortsätta sitt vardagliga arbete på deltid.
Att hon brinner för frågan råder det inga tvivel om.
– Vi har en slogan som vi brukar använda: ”Nästa liv vi räddar kan vara ditt”.
Men rätt förutsättningar krävs.
– Alla kan råka ut för en olycka och vi kan bistå med hjälp, om vi lyckas rekrytera och bibehålla personal, understryker Lantz.

finns utmaningar

I Sverige består räddningstjänsten till 67 procent av deltidspersonal. Det är med andra ord betydelsefullt att såväl tillströmningen som bibehållandegraden är god. Men det finns utmaningar.
– Kravprofilen är ganska omfattande. Du ska vara lämpad för yrket såväl fysiskt som psykiskt och du ska bo tillräckligt nära brandstationen för att kunna ta dig dit inom fem minuter. Dessutom ökar kraven på yrkesgruppen i takt med att larmen blir allt fler, inte minst i Blekinge.
Responsen och intresset för att veta mer om ämnet har varit stort från andra förbund runt om i landet. Även de lokala kollegorna ser med spänning fram emot att följa arbetet.
– Om man tittar på vår organisation så är det ungefär 120 personer som är deltidspersonal, eller räddningspersonal i beredskap som det heter. Och det är en stomme i organisationen, men de är också svåra att hitta och kunna behålla, säger Kenneth Jensen, förbundschef för Räddningstjänsten Västra Blekinge.
– Det blir värdefullt för vår egen del samtidigt som frågan tas till en ny nivå. Det berör ju räddningstjänster i hela landet, fortsätter Jensen.
Emelie Lantz påpekar att forskningen endast utgör en liten byggsten i helheten och arbetet med att utveckla räddningstjänstområdet. Samtidigt tar hon med stolthet tag i utmaningen på allvar.
– Det är kul att vi, som är förhållandevis små, får ta tag i frågan och prata om detta nationellt, menar den Karlshamnsbaserade 31-åringen. ■

TEXT och FOTO: TIM JOHANSSON / BLT


 

ANNONSER