Få närstående erbjuds stöd

Varje år dör tusentals svenskar av plötsligt hjärtstopp. Tiden efter kan vara mycket svår för närstående, men få erbjuds stödinsatser av vården. En ny avhandling av Nina Carlsson lyfter behovet av … [Läs mer...]

Ambulanssjuksköterskor anmäler

Det finns en stor kunskap och erfarenhet hos ambulanssjuksköterskor om betydelsen av förarutbildning, förebyggande arbete och förhållningssätt till ambulanskörning och utryckningskörning. Föreliggande … [Läs mer...]

Ambulanskörning i praktiken

Studien är genomförd av Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi vid Umeå universitet.  En nationell forskningsstudie om … [Läs mer...]

Nya analyser om syrgasbehandling vid hjärtinfarkt

I den Sös-ledda syrgasstudien DETO2X undersöktes behandling av hjärtinfarkt med normal syresättning i blodet. Nu har studien kompletterats med tre nya analyser som belyser olika aspekter av … [Läs mer...]

Nytt projekt för hållbar räddningstjänst i svensk landsbygd

Vid akut sjukdom eller olycka ska vi kunna förvänta oss en likvärdig och effektiv räddningsinsats oavsett var vi bor. På landsbygden kan det dock ta lång tid att vänta in räddningstjänst eller … [Läs mer...]

Emelie tar tag i problemet

Det råder nationell brist på deltidsbrandmän. Frågan gällande resursförsörjningen av svensk räddningstjänst har diskuterats flitigt under flera år. Nu bedrivs för första gången någonsin forskning … [Läs mer...]