Uppsalapolisen åker på hjärtstopp


AKTUELLT. Om en person drabbas av hjärtstopp i Uppsala så kan det vara polisen som kommer att vara först på plats med livräddande insatser.

– Poliser kommer att kunna åka på misstänkta hjärtstopp i centrala Uppsala och då handlar det om larm som ringts in via 112, säger Thomas Anchico, polisområde Uppsala.
Tanken med samarbetet mellan polis, ambulanssjukvård och räddningstjänst är att de enheter som befinner sig närmast platsen för den drabbade ska rycka ut.
– Vi är glada att vi i samverkan med polisen nu också kan nyttja deras hjälp vid hjärtstopp. Införandet hos polisen är en del i en satsning från sjukvårdens sida, att förbättra överlevnaden vid hjärtstopp och fler åtgärder är planerade att införas de kommande åren, säger Per Andersson, verksamhetschef, vid ambulanssjukvården Akademiska sjukhuset.
Samarbetet sker inom ramen för SAMS, som betyder ”Saving more lives in Sweden”. Ambulanssjukvården och räddningstjänsten har redan sedan tidigare arbetat tillsammans kring hjärtstopp och andra akuta tillstånd.

Samverkan viktig

– Vi har sedan 1994 haft god hjälp av deltidsbrandkåren på landsbygden vid bland annat hjärtstopp och 2014 infördes också larm till heltidsbrandkåren i större tätorter vid dessa tillstånd. Erfarenheterna av samverkan är goda, säger Per Andersson.
Inom polisen så arbetar polisregion Stockholm på ett liknande sätt inom ramen för samarbetet SALSA, ”Saving more lives in the Stockholm area” sedan 2005.
När polisen i Uppsala anländer till ett misstänkt hjärtstopp, hos en person från 8-års ålder och uppåt, kommer de att påbörja hjärt- och lungräddning samt använda en defibrillator för att få igång hjärtat. Detta är ett komplement till ambulanssjukvården som tar över insatsen när de har kommit fram till platsen.
Om polisen inte har möjlighet att ta hand om hjärtstoppslarmet på grund av polisiärt arbete så kommer den nödställde ändå få hjälp eftersom ambulans alltid skickas ut.

Kan spridas till fler orter

– Regionledningscentralen gör den slutgiltiga bedömningen om resursläget tillåter att polispatrull kan skickas till platsen, säger Thomas Anchico.
Just nu är det Uppsalapolisen som deltar i SAMS-samarbetet i polisregion Mitt men framöver kan hjälpen komma att spridas till fler orter i regionen.
– Vi planerar att utvärdera arbetet och faller detta väl ut så kan det komma att inkludera bland annat hela polisområde Uppsala, säger Thomas Anchico.
Arbetet ihop med ambulanssjukvården och räddningstjänsten startar den 20 december.

Källa och foto: Polisen


 

ANNONSER