Anders Wiman: Drogerna tar 70 liv


I en fjärdedel av alla dödsolyckor i trafiken är alkohol eller droger inblandade. Det innebär att runt 70 personer kunde ha räddats till livet förra året. Polisen och Trafikverket har inlett ett projekt för att minska rattonykterheten.

Omkring en fjärdedel av alla dödsolyckor i trafiken kan relateras till alkohol eller droger. År 2016 omkom 270 personer i trafiken. Om alla trafikanter hade kört opåverkade istället, skulle närmare 70 av dessa personer varit vid liv i dag.

Anders Wiman.

– Vi kraftsamlar kring en viktig fråga, berättade Anders Wiman, projektledare för NYKTRA-Projektet, på Transportforum i Linköping.

Trafikverket och Polisens samarbetsprojekt ska utveckla en ny verksamhet för att kontrollera nykterhet och förebygga onykterhet i vägtrafiken. Syftet är att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken. Arbetet med nykter trafik är en viktig förutsättning för att nå Nollvisionen.

Wiman berättade om hur höstens arbete handlat om att inhämta kunskaper i ämnet, bland annat i samarbete med VTI.

– Det är viktigt att ha fakta som grund i vårt arbete. Statistiken visar att de flesta som omkommer i dessa olyckor är män, mellan 25-44 år som kör ihjäl i sig i en singelolycka – nattetid i en personbil. Det är vanligt att vi människor har våra uppfattningar baserat på enskilda händelser som kommunicerats i media, exempelvis att en rattonykter lastbilschaufför kört ihjäl en oskyddad trafikant. Vilket är mycket ovanligt.

NYKTRA-Projektet startade 2017 och planeras att avslutas 2021. Projektet kommer att utmana ”gamla sanningar” och dagens lagstiftning vad gäller hantering av onykterhet i trafiken.

Det finns två infallsvinklar, vilka åtgärder man kan göra innan färd och under färd. Men hur den slutliga lösningen kommer att te sig är i dagsläget en öppen fråga, säger projektledaren Anders Wiman.

Tabell, källa Trafikanalys

Källa: Trafikanalys
Text och foto: Trafikverket

ANNONSER