Ambulanssjukvården i Gävleborg – måste fatta mod och fråga om hjälp


Nysams utvecklingsgrupp för ambulanssjukvård * beskriver utvecklingen för ambulanssjukvården i ett antal län under en tidsaxel. Ni kan via länken nedan läsa rapporten. Datan kommer delvis från respektive verksamhet, vilket jag ber er notera.

Jag fokuserar i denna krönika på två regioner som kan beskrivas som diametraler till varandra, dels den skandalomsusade verksamheten i Region Gävleborg som bedriver ambulanssjukvård i Hälsingland och Gästrikland. Dels är det Region Jönköping som är uppdelad i Jönköping, Höglandet och Värnamo.

Ambulansverksamheten i Gävleborg

Ambulanssjukvården i Gävleborg har cirka 250 medarbetare. De senaste åren har cirka 40 personer sagt upp sig från verksamheten då arbetsgivaren bland annat inför jour, det vill säga ett system som innebär att ambulanspersonalen ska vistas på arbetsplatsen med 90 sekunders inställelse till larm. Kort och gott att vara på jobbet utan riktig lön.

Regionen hyr in ambulanspersonal för många miljoner årligen.
Totalt finns 12 ambulansstationer i länet med 25 Ambulanser exklusive reservfordon. Av dessa är 18 dygnsambulanser samt 6 dagambulanser. I oktober 2015 togs en enmansbemannad bedömningsbil i drift i den nordvästra delen av länet. Bedömningsbilen ”ersatte” en ambulans. Regionen inkluderar landskapen Hälsingland och Gästrikland. SOS Alarm Sverige AB i Falun har uppdraget a dirigera verksamhetens ambulanser. Regionen fokuserar på att produktionsanpassa ambulanserna efter behov och beredskap. Regionen säger sig göra årliga internutbildningar av stor omfattning, vilket ska höja personalens kompetens.

I regionen finns 284 586 invånare. Antal ambulansuppdrag är för perioden 44583 stycken per år.

Ambulansverksamheten i Region Jönköping

Ambulansverksamheten i Region Jönköping har ca 170 medarbetare fördelade på 10 ambulansstationer med 17 dygnsambulanser och 4 dagambulanser samt en lättvårdsambulans. Cirka 70 % av personalen är sjuksköterskor och 30 % är ambulanssjukvårdare. Under senaste perioden genomfördes ca 45 600 ambulansuppdrag.

Ambulanspersonalen i Jönköping arbetat delat dygn och i övriga regionen så arbetar ambulanspersonalen dygn. Regionen har relativt lätt att rekrytera medarbetare och har liten personalomsättning.

Några av verksamhetens prioriterade utvecklingsområden är bland annat fler hälsoundersökningar, fystester och forskningsprojekt kopplat till personalhälsa. Utalarmering, prioritering och dirigering sköts av SOS Alarm Sverige AB. Det finns IVPA-avtal med Regionens samtliga räddningstjänster på 42 platser. I regionen finns 352 735 invånare. Antal ambulansuppdrag är för perioden 45612.

Avgörande skillnader mellan två län

Det finns stora skillnader mellan ambulansverksamheten i Jönköpings- och Gävleborgs län. Den största är att i Jönköpings län trivs uppenbarligen merparten av personalen.

Högen av miljonnotor för inhyrd personal talar ambulansverksamheten i Gävleborg tyst om, vilket knappast är till gagn för verksamheten – om nu alls avsikten är att identifiera viktiga utvecklingsområden, svagheter och reella problem (brukar benämnas ”utmaningar” i dessa sammanhang).

Vid ett erfarenhetsutbyte med utvecklingsdiskussioner kan en idé till utgångspunkt för samtalet vara att ambulansverksamheten i Gävleborg frågar vad sina chefskollegor i Jönköpings län gjort för att behålla sin ambulanspersonal och stå fria från fakturor avseende bemanning.

Ambulansverksamheten i Gävleborg måste fatta modet att fråga om hjälp och stöd för att planera verksamheten över tid och därtill genomföra konkreta insatser för att räta upp en verksamhet som på flera områden spårat ur. För att använda en i ambulansverksamheten vanlig terminologi så är läget sedan länge PRIO 1 för verksamheten i Gävleborg.

Invånarna i Hudiksvall, Ljusdal, Delsbo, Los, Söderhamn, Bollnäs, Edsbyn, Sandviken, Hofors, Gävle, Ockelbo och andra platser i länet förtjänar en ambulanssjukvård som kan stå på egna ben utan konstgjord andning från bemanningsbolag. Ambulanspersonal är ingen slit och slängprodukt som en arbetsköpare godtyckligt försämrar villkoren för, utan att det får konsekvenser.

Nysam-rapporten rörande ambulanssjukvård

Passa på att fråga hur man löst frågan om jour i Jönköping. Ni har mycket att lära er i Gävleborg – en bra början är att fråga om hjälp.

Henrik Hoffa Johansson, kolumnist S112

* Nysams utvecklingsgrupp för ambulanssjukvård etablerades våren 2010 på initiativ av akutmottagningsgruppen i Nysam och träffas i dagsläget 2 gånger per år. Sedan gruppen etablerades har gruppen arbetat med framtagning av blankett för datainsamling samt rapportstruktur och nyckeltal. Testinsamlingar har genomförts där data för 2010 och 2011 har samlats in. Utifrån erfarenheterna från testinsamlingarna har blankett, definitioner och hjälptexter reviderats. Ambulanssjukvårdens första nyckeltalsrapport baserat på 2012 års data publicerades i september 2013.


 

ANNONSER